PO HLADiNĚ

7. 5. 2019

PO HLADiNE

Umelecká skupina MoUCHY
v sérii deviatich happeningov predstavila v štyroch českých mestách
vizuálne atraktívne dielo.
…a nielen vizuálne.

PO HLADiNE
je kolektívna práca troch umelcov. Denisy Blatnej, Katky Pračkovej a romana turcela.
Vznikla na platforme pivných podtáciek, ako symbol komunikácie, spájania a prepájania sa.
Prepojenia autorov na osobnostnej a mentálnej úrovni, výtvarných žánrov, techník a prístupov, fyzických podtáciek,
štyroch miest, ale aj samotného diela s jeho pozorovateľmi – účastníkmi happeningov.
Toto dielo by sme mohli nazvať veľkorozmernou kolážou alebo asamblážou.
Pozostáva z 504 buniek ku ktorým každý autor prispel tretinou, teda 168-mi dielmi.
V spoločnej téme „piva“, najpopulárnejšieho alkoholického nápoja sveta (po vode a čaji), každý podáva svoju umeleckú výpoveď.

V práci Denisy Blatnej v posledných rokov výrazne prevažuje autoportrét. Autorka sa formou osobného zážitku (prežitku) stáva
súčasťou dynamicky komponovanej scény. „Pivem politá, omytá a provoněná vnímam tento mok všemi smysly“.
Výtvarný charakter abstraktných fotografických portrétov Katky Pračkovej je výsledkom umeleckej stratégie vrstvenia viacerých záberov.
Kreatívnou manipuláciou autorka personifikuje pivné suroviny ako vodu, chmeľ, jačmeň a pivné atribúty ako pena, zlatistá farba či bublinky.
Referuje tak na odvekú alchýmiu spojenú s varením piva.
Celoživotnej tvorbe výtvarníka romana turcela dominujú ruky. V tejto sérií malieb sa vyhol svojím dvorným témam morálky, prirodzenosti
a pokrytectva, rovnako tak fatalizujúcim odkazom. Jednoducho sa oddal zážitku z ilustrovania osobného vzťahu k zlatému moku a opäť rukám.
Ruky v intímnych gestách vedú dialóg s pohárom piva. Hasia smäd, pripíjajú, oplakávajú a oslavujú.

504 pivných podtáciek
tri štvorice diel po168 kusov na autora
4032 dierok
2016 samotných úkonov
1924 spojov na objekte
87g potravinárskej šnúrky
rozmer: 1700mm x 2700mm
8 dní z toho 5 dní road trip
5 miest
9 happeningov

Prievidza/SK/, Brno, Praha, Plzeň, Humpolec/CZ/

Podcast Český rozhlas Brno

Hosté Apetýtu: Denisa Blatná, Katka Pračková, Roman Turcel a Gaštan

Umělecká skupina Mouchy si dala nelehký úkol – svým projektem Po hladině propojit 4 města – Brno, Plzeň, Prahu a Humpolec. Jak se jim to podařilo a co zažili po cestě?