Koláže

22. 8. 2021

Koláže pro mezinárodní výstavu v Rothmayerově vile vznikají vždy s autorčiných vlastních fotografií.

2021

2022

2023