Jardin et vignoble

29. 6. 2022

Víno

Stojím, hledím.
Ty pracuješ
tu pro mě,
okopáváš, trháš,
pleješ, zastřiháváš
a stále mě tu máš.
Piji vodu z hloubi země,
to odráží se ve mně.
Ty prací svou
přeměníš mě na novou…

Láska

Láska k vínu,
láska k ženě.
Láska k půdě,
láska v lůně…

Víno

Jsem hlínou,
jsem révou.
Jsem Sluncem,
jsem mokem.
Jsem větrem,
jsem… bokem.
Jsem světlem,
jsem… za sklem.
Jsem rostlinou,
jsem hostinou.
Jsem deštěm,
jsem rostlinou.
Jsem listem,
jsem trávou.
Jsem kořenem.
jsem slávou…
Jsem s tebou.

Víno

Jsem stejná
a pokaždé jiná.
Ústa tvá, pohárky tvé,
nazvou mě jménem.
Jsem tekutinou.
Přeměněná sluncem
a prací tvou
na vinnou lahůdku vábivou.
Košt
Ukrývám se v láhvi,
dokud je čas.
Spím, zraju, usínám…
Až otevřeš mě,
nadechnu se zas
a vydám veškerý svůj jas
tobě…