Brno, Moravské náměstí

17. 9. 2019

9/2019

Přistoupila jsem blíž.
Vidím to.
Ty její oči, rty…
Svůdné a přitom veřejně na očích.
Ty oči, které tě vidí na zastávce
přijíždět a odjíždět.
Stále čeká.
Je tam a ty ji nevidíš.
Mrká, mrká ti na pozdrav,
ale ty ujíždíš svou ranní tramvají pryč…